Saturday, December 6, 2008

KAUNSELING MEMBANGUNKAN MODAL INSANMODAL INSAN
- Aset utama organisasi dan negara
- Mesti berilmu
- Berkemahiran (bersesuaian dan berfikiran strategik supaya sentisa releven dengan
peredaran masa dan perubahan persekitaran).
- Berketrampilan


Y.A.B PERDANA MENTERI
“…sememangnya modal insan negera perlu terus digilap kerana ia merupakan
elemen terpenting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan,
lebih-lebih lagi dalam ekonomi sejagat yang amat mencabar; ekonomi yang
berlandaskan pengetahuan serta bertunjangkan sains dan teknologi”.”

“…rakyat sebagai modal insan perlu terus memperkasakan diri dengan ilmu
pengetahuan dan kemahiran serta membudayakan semangat pendidikan sepanjang
hayat…”

“…modal insan negara sentiasa menguasai ilmu pengetahuan terkini dan ditunjang pula
dengan nilai-nilai murni agar menjadi tenaga kerja berprestasi tinggi….”

KAUNSELING?
Kaunseling ialah suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling (PERKAMA).

RASIONAL PERKHIDMATAN KAUNSELING
Kewujudan ketegangan dan ketidakpuasan di tempat kerja
Ketidakseimbangan emosi
Kebimbangan tentang kemahiran dan kemampuan
Perbezaan individu yang bertentangan dengan organisasi
Konflik peranan dengan caragaya pentadbiran pengurus
Perbezaan antara keperluan personel dengan polisi jabatan
Prestasi kerja yang tidak memuaskan dan tabiat kerja yang tidak baik
Masalah peribadi dan keluarga
Kebosanan kerja dan kekurangan pergerakan kerjaya
Keperluan pertolongan untuk mengembangkan sesuatu tingkahlaku
Keperluan sokongan dalam menghadapi krisis semasa
Masalah pencapaian mutu kerja
Masalah sikap
Masalah penyesuaian diri
Stress di tempat kerja
Masalah situasi

ANTARA TUJUAN KAUNSELING
Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah (affektif, kognitif dan psikomotor) dengan pertolongan kaunselor

ANTARA PRINSIP KAUNSELING
Manusia mempunyai harga diri.
Manusia itu unik.
Manusia yang memiliki personaliti yang bersepadu adalah manusia yang sihat.
Manusia cenderung ke arah kesempurnaan kendiri.
Manusia berkembang melalui proses sosialisasi

ANTARA CIRI PERHUBUNGAN KAUNSELING
Hubungan profesional
Hubungan menolong
Hubungan teraputik
Kongruen
Kefahaman empatik
Menghargai dan menghormati

Ini bukan kaunseling !
Ceramah / syarahan
Tidak rahsia, terbuka
Bias
Menentukan wawasan klien
Nasihat berterusan, tanpa diminta
Memaksa nilai
Tidak menghormati klien
Umum

KAUNSELING YANG BERETIKA
Perkhidmatan kaunseling adalah berpandukan Piawaian Amalan Kaunseling (Standards of Practice) serta memelihara Kod Etika. Setiap maklumat dalam sesi kaunseling adalah dijamin kerahsiaannya. Maklumat klien tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak melainkan setelah mendapat kebenaran dan persetujuan klien demi kebaikan klien sendiri.

PRODUK PERKHIDMATAN KAUNSELING.
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Konsultasi Pengurusan
Intervensi dan mediasi
Konfrens
Pengurusan Stress
Pengurusan Trauma
Pengurusan Kejayaan / Kegagalan
Inventori Psikologi
Inventori Personaliti
Pengurusan Pegawai “bermasalah”
Persediaan Persaraan
Orientasi Pegawai Baru
Program Ibu Tunggal
Program Keibubapaan
Khidmat integriti

MANUSIA PERLU DIBANTU…
1. Menggalakkan Celik Akal
Membantu individu memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran).
Membantu individu mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya.
Unsur saling berkaitan

2. Memberi sokongan
Individu memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi, kemesraan dan pameran
perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah. Masalah individu
selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat

3. Membuat keputusan
Membantu individu membuat keputusan kerana kerap kali menghadapi masalah untuk
membuat keputusan. Kaunselor boleh mengemukakan cadangan dan berbincang dengan
klien sebelum sesuatu keputusan diambil.

4. Perkembangan
Memberikan maklumat mengenai sumber dan kekuatan seseorang supaya ia mempunyai
azam dan usaha kepada aktiviti sihat, peningkatan sifat positif.

5. Pencegahan
Mengadakan program-program pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif dari
segi emosi, pemikiran dan tingkahlaku.

6. Intevensi dan mediasi
Merubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah
supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri.

7. Pemulihan
Penekanan adalah kepada isu-isu dan permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan
penyesuaian diri agar seseorang itu dapat berfungsi sepenuhnya.

8. MENGAPA MANUSIA BERMASALAH ?
Mesti diterima dan dikasihi semua orang
Selalunya ada penyelesaian yang tepat bagi setiap masalah
Harus terganggu dengan masalah orang lain
Harus bergantung kepada orang lain
Perkara yang bahagia dan menakutkan harus diambil berat
Sepatutnya betul-betul cekap, serba boleh dan berjaya
Sebahagian orang jahat, busuk hati, kejam dan mereka sepatutnya menerima hukuman
Berasa dahsyat jika apa yang dirancang tidak berjaya
Kemelaratan manusia disebabkan faktor luar manusia dan memang tidak berupaya langsung
Peristiwa masa lampaulah yang manjadi penentu masakini
Sukar menerima kekuatan dan kelemahan
Tidak kreatif untuk mencari ruang dalam masyarakat yang ada batasnya sendiri
Tidak tahu menghidupkan suasana
Menggunakan strategi lama untuk menanggani situasi baru
Kepercayaan yang salah
Cepat bertindak, lambat berfikir
Tidak mempunyai maklumat yang releven, lengkap atau menyeluruh
Terlalu mementingkan diri sendiri dan mengenepikan orang lain
Terlalu melihat keluar
Menyalahkan orang lain, peristiwa atau takdir
TIDAK MENERIMA KETENTUAN TUHAN
Pertembungan kehendak kendiri ideal (ideal self) dengan kendiri sebenar (real self) akan
menggerakkan suasana kecelaruan atau konflik tingkahlaku.
Banyak lagi…………….

PASTINYA KAUNSELING MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

2 comments:

Anonymous said...

salam Dr, well done, sekejap je Dr dah built blog ni dengan begitu baik, laman perkongsian ilmu

ekin said...

salam DR..
apa khabar? bolehkah Dr bagithu saya camne kte nk menguasai dan memahami dengan lebih jelas tentang subjek kaunseling ni..