Friday, January 9, 2009

HULURKAN BANTUAN

YA ALLAH SELAMATKAN RAKYAT DAN BUMI FILISTINIM.
KITA SEHARUSNYA TIDAK SEKADAR SIMPATI KEPADA SAUDARA KITA UMAT FILISTINIM, BUKTIKAN EMPATI KITA KEPADA MEREKA. KETEPIKAN SEKETIKA FAKTOR AGAMA TETAPI FAKTOR SOKONGAN PERJUANGAN HAK KEDAULATAN DAN KEBEBASAN MANUSIA SEJAGAT DARIPADA KEGANASAN DAN KEKEJAMAN ISRAEL DAN SEKUTUNYA.

SAMA-SAMA KITA GANDING BAHU LAKUKAN SESUATU......... SEKURANG-KURANGNYA TURUT SERTA DALAM KEMPEN RAKYAT MALAYSIA MEMBOIKOT SEGALA BARANGAN YANG ADA KAITAN DENGAN ZIONIS ISRAEL.
ayuh ! rakyat Malaysia.........

ALLAH HUAKBAR, ALLAH HUAKBAR, ALLAH HUAKBAR.
RINTIHAN ANAK PELASTINE,

DOA ANAK PELASTINE
Peranan Kaunselor Komuniti
• Memberi perkhidmatan kaunseling kepada:
i. Golongan rakan sekerja di jabatan
ii. Pelatih-pelatih di institusi pemulihan
iii. Penghuni rumah kanak-kanak
iv. Masyarakat umum
• Merancang dan melaksana Bengkel Interaktif yang dirujuk
• Merancang dan melaksana bengkel/kursus yang berkaitan
dengan perkhidmatan kaunseling dengan bantuan Unit
Latihan,
Tiga Kategori Aktiviti :
A. Kaunseling
- Kaunseling individu
- Kaunseling kelompok
- Kaunseling keluarga
- Kaunseling perkahwinan
- Menjalankan intervensi krisis/trauma
- Menjalankan perundingan psikologi/keluarga
- Mengendalikan ujian psikologi
B. Bengkel Interaktif
- Bengkel Interaktif
- Membuat pra penaksiran melalui temubual awal, ujian psikologi, penilaian
keluarga,perundingan keluarga
- Membuat intervensi melalui kaunseling, bengkel, atau retreat keluarga
- Membuat pos penaksiran melalui temuramah, ujian psikologi, penilaian keluarga dan
perundingan keluarga.
- Menyediakan laporan kemajuan klien.

C. Outreach
- Memberi ceramah
- Fasilitator kursus
- Membuat kertas kerja,kertas cadangan atau kertas konsep
- Menulis artikel/rencana
- Menyelaras program
- Perbincangan kes (kes konferens)
- Membuat kajian kes
- Menjalankan kajian
- Lawatan kerja
- Konsultasi
- Menyediakan kurikulum kursus

Perkhidmatan kaunseling yang dijalankan merangkumi aspek:
i. Perkembangan
ii. Pencegahan
iii. Intervensi
iv. Pemulihan