Saturday, February 28, 2009


SALAH TANGGAPAN BERKENAAN KAUNSELING
i. Kaunseling adalah nasihat
ii. Kaunseling hanya untuk orang bermasalah
iii. Kaunseling adalah untuk pelajar di IPT sahaja
iv. Kaunseling adalah berbual-bual sahaja
v. Kaunseling boleh ubati semua masalah tingkah laku
vi. Kaunseling untuk orang kaya sahaja
vii. Kaunseling untuk murid sekolah sahaja
viii.Klien di ’Psiko’ apabila berjumpa kaunseling
ix. Apabila dah tak dapat kawal, barulah jumpa kaunselor.


ANTARA CIRI-CIRI PERIBADI KAUNSELOR
1. Berilmu dan bersifat lemah lembut
2. Bersifat pengasih dan penyayang
3. Mempunyai nilai moral yang tinggi
4. Sabar dan tenang fikiran, tidak gopoh dan tidak gemuruh
5. Tidak panas baran
6. Manis lidah, tidak celupa dan bersih hati

(Mulut manis, hati baik muka tebal)
7. Mempunyai keyakinan diri
8. Menyedari tugasnya untuk menolong bukan untuk menghukum

9. Bersifat amanah dan setia janji
10. Tidak mudah jemu dan tidak mudah bosan
11. Bijak menggunakan kata-kata halus dan menyenangkan hati orang lain
12. Berkebolehan untuk meyakinan individu yang bermasalah
13. Rasa kasih dan hormat kepada orang yang mempunyai masalah.
14. Kaunselor sebagai model.

Bermaksud kaunselor belajar melalui latihan dan meniru

tingkah laku orang lain. Klein akan mencontohi sikap dan

tingkah laku kaunselor.


15. Kaunselor perlu peka terhadap nilai-nilai

16. Bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya untuk mewujudkan

model yang stabil bagi menjalinkan perhubungan dan seterusnya bantu

menyelesaikan masalah klien.
17. Kaunselor perlu ada sifat-sifat berikut: mesra, menerima, memahami,

menolong, peramah, mudah didampingi, mengambil berat tentang diri

klien, menjalinkan perhubungan yang tidak mengancam klien.

18. Berani menjalankan proses kaunseling. Bermaksud untuk menolong

individu lain kaaunselor perlu berani dan mempunyai keyakinan

diri yang tinggi.

No comments: