Monday, August 17, 2009

HAPPINESS

Cuba anda beri respond kepada pernyataan di bawah berdasarkan skala
1= paling rendah >>>>> 7 paling tinggi

Pernyataannya...........
1. Dalam banyak keadaan, kehidupan anda menghampiri sempurna
1 2 3 4 5 6 7
2. Kehidupan anda sangat memuaskan
1 2 3 4 5 6 6
3. Anda berpuas hati dengan kehidupan anda sekarang
1 2 3 4 5 6 7
4. Setakat ini anda telah memiliki hampir kesemua yang anda inginkan dalam kehidupan anda
1 2 3 4 5 6 7
5. Sekiranya anda dihidupkan semula, anda tidak akan membuat apa-apa perubahan
1 2 3 4 5 6 7

Simple aje kan !
Jika dah jawab, lihat jawapan anda berat ke arah kanan, tengah atau kiri.
lepas tu, fikir-fikir dan timbang-timbangkan untuk meningkat tahap HAPPINESS anda.

No comments: