Wednesday, January 28, 2009

TIPS MENGENDALIKAN SESI KAUNSELING

KONGSI MAKLUMAT:

Dalam sesi kaunseling,
tugas utama kaunselor adalah mengenalpasti masalah sebenar klien dan menggunakan kemahiran asas kaunseling dan teknik kaunseling yang bersesuaian untuk membantu klien mencari penyelesaian. Semua kemahiran dan teknik ini digunakan oleh kaunselor untuk menjalankan sesi kaunseling dengan lancar dan berkesan.


Antara kemahiran-kemahiran asas yang diperlukan ialah:
— Kemahiran Mendengar
— Kemahiran Refleksi
— Kemahiran Menyoal
— Teknik Membuat Rumusan
— Kemahiran Memberi Maklumat
— Kemahiran Memberi Fokus
— Kemahiran Mentafsir
— Kemahiran Memulakan Sesi
— Kemahiran Menyelesaikan Masalah
— Kemahiran Menamatkan SesiTerdapat pelbagai teknik kaunseling yang boleh digunakan oleh seseorang kaunselor. Antaranya ialah:
— Pendekatan Person-Centered
— Pendekatan Gestalt
— Pendekatan Terapi Kognitif Tingkah Laku
— Pendekatan Terapi Solution-Focused
— Pendekatan Terapi Psikoanalitik
— Pendekatan Terapi Tingkah Laku
— Pendekatan Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku
— Pendekatan Terapi Realiti dan Teori Pilihan
— Lain-lain

Peranan kaunselor kian penting dan keberkesanan khidmat kaunseling merupakan ukuran profesion ini. Seseorang kaunselor yang mesti mempunyai kemahiran-kemahiran seperti:
i) Kemahiran kompetensi (kemahiran asas kaunseling dan teknik-teknik kaunseling)
ii) Kemahiran mengkonsepsikan kes (mengenalpasti masalah sebenar klien)
iii) Kemahiran pengurusan kes
iv) Kemahiran bekerjasama denganahli profesional lain
v) Kemahiran pemeliharaan dan penjagaan keselamatan rekod kaunseling

SEDIAKAN:
• Bbuk log
• Borang kermasukan
• Borang persetujuan mengikuti sesi kaunseling
• Ada format merekod kes klien - contohnya format D.A.R.T. yang saya telah bincang terdahlu.


PASTIKAN ANDA MINAT MEMBANTU ORANG LAIN, MANA TAU SATU MASA NANTI ANDA MEMERLUKAN BANTUAN DARIPADA ORANG LAIN PULA.

No comments: