Thursday, March 5, 2009

GLADING KATA......

Glading (1996) proses kaunseling adalah bersifat jangka pendek dan berlandaskan teori. Secara khususnya, Gladding menulis bahawa kaunseling mempunyai ciri-citi berikut:
i. Memfokuskan kepada membantu manusia membuat perubahan.
ii. Sebagai suatu profesion
iii. Mengendalikan masalah peribadi, sosial, vokasional, pendayaupaya dan masalah pendidikan.
iv. Membantu manusia yang dikatakan ”normal”
v. Berasaskan teori kaunseling dan berstruktur
vi. Mengajar klien membuat keputusan.
vii. Melibatkan beberapa kepakaran seperti pendidikan, sosiologi, psikologi, komunikasi, kajian keluarga dan lain-lain berkaiatan pembangunan manusia.

Ahaha pula berpendapat kaunseling adalah satu proses perhubungan menolong yang melibatkan:
Individu yang ingin mendapatkan pertolongan, individu lain yang sanggup memberikan pertolongan, individu yang berkebolehan dan terlatih untuk memberikan pertolongan menggunakan pendekatan dan proses kaunseling dan kaunseling dijalankan dalam suasana yang sesuai untuk memberi dan menerima pertolongan.

Seperkara lagi mengapa klien perlu dibantu ?
Pertama ada klien yang tidak dapat menguruskan atau menangani situasi atau masalah dengan berkesan. Contohnya; i. dalam hal perhubungan – berlaku konflik dalam diri, konflik antara individu, keluarga, kerja, masyarakat dan lain-lain. iii. Cara hidup – perlukan bantuan untuk hidup. Keduanya ada klien yang tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang atau bakat yang ada di dalam dirinya. Contohnya; hal-hal peribadi – keyakinan diri, sikap, konsep kendiri dsb.

Apa pendapat you all tentang kaunseling ?

No comments: